Mesiac: október 2022

Združenie sa transformuje na Klaster

Združenie sa transformuje na Klaster   Záujmové združenie právnických osôb Envirocentrum Banská Štiavnica sa transformuje na klaster.Myšlienka vytvorenia klastra so zameraním na environmentálne otázky a potreby reagovať na aktuálne otázky klimatickej zmeny sa...

Nový významný člen združenia Envirocentrum Banská Štiavnica

Novým významným členom združenia Envirocentrum Banská Štiavnica sa stal Ústav krajinnej ekológie SAV v.v.i.   Naším novým významným členom združenia Envirocentrum Banská Štiavnica sa po vzájomných rokovaniach stal Ústav krajinnej ekológie SAV v.v.i. Správna rada...

Share This