Spoločné pracovné stretnutie členov a potencionálnych členov klastra na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici   Dňa 16.11.2022 sa uskutočnilo spoločné pracovné rokovanie zástupcov združenia Envirocentra Banská Štiavnica, univerzitou Mateja Bela v Banskej...