Združenie sa transformuje na Klaster

okt 30, 2022 | Agenda

Združenie sa transformuje na Klaster

 

Záujmové združenie právnických osôb Envirocentrum Banská Štiavnica sa transformuje na klaster.
Myšlienka vytvorenia klastra so zameraním na environmentálne otázky a potreby reagovať na aktuálne otázky klimatickej zmeny sa zrodila pri rokovaniach o spolupráci medzi spoločnosťou ESPRIT spol. s r.o. a univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Región Banskej Bystrice a Banskej Štiavnice ponúka jedinečnú možnosť pre vytvorenie práve environmentálneho klastra.

Share This