Mesiac: január 2023

Nový člen Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Členská základňa združenia sa rozšírila o nového člena Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici   Envirocentrum Banská Štiavnica a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici v záujme skvalitnenia cieľavedomej spolupráce v oblasti vedeckého výskumu, odborného...

Prezentácia francúzskeho partnera

Prezentácia francúzskeho partnera F-Reg   Envirocentrum Banská Štiavnica sprostredkovalo prezentáciu francúzskej spoločnosti F-Reg pre zástupcov Asociácie vodárenských spoločností. Prezentácia sa týkala unikátneho systému na zdržanie odtokových vôd v potrubí...

Share This