Envirocentrum členom World Water Council

nov 10, 2023 | Agenda

V septembri 2023 bolo Envirocentrum ako pokročilý klaster prijaté za člena World Water Council. V súčasnosti je jediným zástupcom zo Slovenska v tejto medzinárodnej organizácii venujúcej sa všetkým témam súvisiacim s vodou.

 World Water Council je medzinárodná organizácia, ktorá bola založená v roku 1996 a sídli v Marseille. Má viac ako 250 členov z 5 kontinentov.

Jej hlavným cieľom je vytvoriť medzinárodné spoločenstvo, ktoré presvedčí rozhodujúce orgány, že voda je politickou prioritou pre udržateľný a spravodlivý rozvoj planéty. Svoje aktivity sústreďuje okolo 3 hlavných oblastí: 

 1. Mobilizácia politickej akcie a hydrodiplomacia
 2. Podpora zabezpečovania vody a jej bezpečnosti
 3. Organizácia World Water Forum

 World Water Forum sa stalo najväčšou medzinárodnou udalosťou o vode.  

 Členovia WWC sú zaradení do piatich kategórií:

 1. Medzivládne organizácie: agentúry OSN, medzivládne inštitúcie, medzinárodné finančné inštitúcie, rozvojové banky.
 2. Vlády a vládne organizácie: štátne agentúry, ministerstvá, miestne a regionálne orgány, obce, územné orgány, parlamentné združenia, národné rozvojové agentúry.
 3. Komerčné organizácie: spoločnosti a verejné služby vrátane štátnych podnikov.
 4. Organizácie občianskej spoločnosti: nadácie, charitatívne organizácie, mimovládne a environmentálne združenia, spotrebiteľské asociácie.
 5. Profesionálne a akademické organizácie: profesionálne federácie, univerzity, školy, výskumné a vzdelávacie centrá.

Ciele Envirocentra v rámci svojho členstva vo WWC sú:

 • prispievať k medzinárodnej vodnej politike a hydrodiplomacii,
 • transfer informácií a skúseností do národnej vodnej politiky,
 • vytvorenie platformy pre domácu hydrodiplomaciu,
 • napomáhať medzinárodným spoluprácam medzi členmi WWC a domácimi organizáciami
 • organizovanie Národnej konferencii o vode

Share This