Návšteva v Korea Water Cluster

nov 10, 2023 | Agenda

Zástupcovia Envirocentra navštívili organizáciu Korea Water Cluster. Táto organizácia je vytvorená a financovaná vládou Južnej Kórei. Jej úlohou je podpora výskumných aktivít, vzdelávanie a rozvoj domácich aj zahraničných podnikateľských aktivít súvisiacich s tematikou vody, najmä jej čistenia a distribúcie.

V rámci organizácie Korea Water Cluster je v širšom okolí mesta Daegu vybudovaný Water Campus, ktorého súčasťou je sídlo organizácie, laboratórium, učebne, knižnica, expozícia, vodný park, ubytovacie kapacity a tiež sídla viac ako 50 podnikov, ktorí sú partnermi klastra. Celý komplex využíva technológie zbierania, čistenia a distribúcie vody, ktoré zodpovedajú najnovším výskumom realizovanými v laboratóriu klastra.

Počas stretnutia bol zástupcom Envirocentra predstavený celý koncept fungovania klastra, spolupráca s akademickou obcou, napĺňanie vládneho vodného programu aj zavádzanie inovácií prostredníctvom partnerov zo súkromného sektora. Súčasťou stretnutia bola prehliadka priestorov klastra a možná budúca spolupráca. Je možné konštatovať, že Korea Water Cluster predstavuje fungujúci príklad klastra, ktorým by sa Envirocentrum v budúcnosti rado stalo. Na záver spoločného stretnutia vyslovili zástupcovia Korea Water Cluster záujem navštíviť Slovensko a diskutovať o ďalšej možnej spolupráci.

Viac o Korea Water Cluster je možné nájsť na www.watercluster.or.kr

Share This