Nový člen Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

jan 30, 2023 | Agenda

Členská základňa združenia sa rozšírila o nového člena Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Envirocentrum Banská Štiavnica a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici v záujme skvalitnenia cieľavedomej spolupráce v oblasti vedeckého výskumu, odborného vzdelávania a ostatných vedecko-výskumných a vzdelávacích aktivít súvisiacich predovšetkým s ochranou životného prostredia, manažmentom vodného cyklu a so zmenou klímy a jej negatívnych dopadoch na životné prostredie uzavreli Memorandum o vzájomnej spolupráci.

Správna rada združenia Envirocentrum Banská Štiavnica zároveň schválila prijatie nového člena združenia, Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, na svojom rokovaní 30.01.2023 v Banskej Štiavnici.

Share This