Prezentácia francúzskeho partnera

jan 19, 2023 | Program

Prezentácia francúzskeho partnera F-Reg

 

Envirocentrum Banská Štiavnica sprostredkovalo prezentáciu francúzskej spoločnosti F-Reg pre zástupcov Asociácie vodárenských spoločností. Prezentácia sa týkala unikátneho systému na zdržanie odtokových vôd v potrubí počas prívalových dažďov. Prezentácia je príkladom transferu unikátnych riešení pre našich partnerov v rámci klastra. Našou ambíciou je pokračovať v tomto type činností aj v najbližšom období.

Share This