Pred týždňom sa na Bali konalo prestížne podujatie World Water Forum (WWF) (Svetové fórum o vode), ktorého organizátorom je najvýznamnejšia medzinárodná multiplatformová organizácia World Water Council presadzujúca vodu ako globálnu prioritu pre trvalo udržateľný a spravodlivý rozvoj planéty. Tento rok sa konal už 10. ročník WWF ktoré prilákalo viac ako 20 000 delegátov a návštevníkov z vyše 170 krajín. Vďaka zástupcom Envirocentra Banská Štiavnica zaviala po prvýkrát na tomto podujatí aj slovenská vlajka.

WWF sa koná každé tri roky a predstavuje globálnu platformu na diskusiu o najnaliehavejších otázkach týkajúcich sa vody a jej udržateľného manažmentu. Súčasťou WWF je aj medzinárodná výstava Expo zameriavajúca sa na prezentácie najnovších riešení problémov s vodou po celom svete. Slovensko na nej malo jedinečnú príležitosť predstaviť svoj historicky overený vodohospodársky systém, ktorý vyvolal významný ohlas u účastníkov z celého sveta.

Slovenský vodohospodársky systém zaujal svet

Banskoštiavnický vodohospodársky systém – pôvodne pozostávajúci zo 66 umelo vytvorených nádrží, z ktorých je 26 stále v prevádzke –,sa stretol s veľkým záujmom na WWF. Tento 500 rokov starý systém bol navrhnutý na zadržiavanie vody a zároveň preukázal vysoký energetický potenciál. „Každého zaujalo, že v strede Európy máme systém, ktorý funguje už päť storočí, funguje bez priameho prítoku a je prírode blízkym riešením“, povedal Maroš Nikolaj, vedúci slovenskej delegácie, a pokračoval: „Preto je na škodu, že tento systém nie je u nás doma dostatočne docenený, hoci stále plní svoju primárnu funkciu – zadržiava vodu v krajine.”

Inšpirácie z Maroka aj z Peru

Slovenský systém však našiel svoje „dvojičky aj v iných častiach sveta. Nesmierne zaujímavými sú najmä tzv. „amunas“ – jarky, ktoré pochádzajú z čias Inkskej ríše a majú viac ako 1400 rokov. Organizácia Aquafondo so sídlom v Peru už niekoľko rokov organizuje ich záchranu, pretože zistili, že 1 km takéhoto „amunas“ dokáže doviesť 225 tisíc m3 vody za rok na miesta, v ktorých je vysoká potreba vody. Prekvapujúcim bol aj systém kanálov v Maroku, vďaka ktorému dostávajú vodu z pohoria Atlas do obývaných zón krajiny. „Tieto systémy sú zapísané na zozname UNESCO a ich ochrane a rozvoju venujú krajiny významnú pozornosť, vďaka čomu pravidelne získavajú finančnú podporu,“ dodal Maroš Nikolaj.

Budúcnosť vodného manažmentu ráta s umelou inteligenciou

Jednou z najzaujímavejších tém svetového WWF o vode boli riešenia využívajúce umelú inteligenciu. Južná Kórea a Čína prezentovali systémy riadené umelou inteligenciou, ktoré optimalizujú využitie vody v poľnohospodárstve a predchádzajú povodniam. Tieto technológie umožňujú okamžitú reakciu na zmeny a znižujú straty vody, čo by mohlo byť inšpiráciou aj pre Envirocentrum Banská Štiavnica, ktoré Korea Water Cluster navštívilo v roku 2023. „Tieto technológie budú riadiť manažment vody, aby nedochádzalo k únikom a voda bola chránená počas celého cyklu – od zadržania až po jej konečné využitie,“ vysvetlil Maroš Nikolaj.

 Vo svete rastie význam prírode blízkych riešení

Ďalšou z hlavných tém prezentovaných na WWF boli prírode blízke riešenia na zadržiavanie vody. Sú odpoveďou pre dnešný svet pri hľadaní efektívnych riešení znižovania negatívnych dopadov klimatickej krízy. Skvelým príkladom takéhoto riešenia je aj slovenský systém tajchov. Tieto systémy sú potrebné nielen na vytváranie zásob pitnej vody, ale aj na zavlažovanie, hasenie požiarov v lesoch a aj ochranu pred bleskovými povodňami, ktoré sú čoraz častejším javom v dôsledku klimatických zmien. „Banskoštiavnická vodohospodárska sústava je v tomto kontexte skvelým príkladom historicky overeného proof of concept riešenia pre prírode blízke opatrenia“ dodal Maroš Nikolaj.

World Water Forum otvorilo príležitosti pre spoluprácu

Záujem o spoluprácu s banskoštiavnickým Envirocentrom prejavili priamo na WWF viaceré krajiny a organizácie. „Zaujali nás najmä riešenia prezentované Kóreou a Čínou, ktoré využívajú umelú inteligenciu na manažment vody, čo je téma, ktorej sa venujeme aj my v Envirocentre. Korea Water Cluster je pre nás vzorom vo využívaní technológií a veríme, že sa nám s nimi podarí nadviazať užšie kontakty,“ uviedol Maroš Nikolaj. Záujem o ďalšiu spoluprácu deklarovali aj zástupcovia Univerzity v Maroku, kde podobné systémy zadržiavania vody získavajú medzinárodné uznanie a finančnú podporu. Aj španielske a francúzske organizácie prejavili záujem spolupracovať, pretože ich krajiny dnes zápasia s čoraz väčším suchom a požiarmi, pričom by im takéto systémy dokázali pomôcť zadržiavať vodu práve v miestach, kde je každoročne potrebné predchádzať požiarom. Tieto krajiny navyše vidia v Slovensku solídneho partnera, ktorý môže prispieť svojimi historicky overenými riešeniami. Zástupcovia Envirocentra zároveň diskutovali aj o prehĺbení spolupráce s organizáciou UNESCO.

Slovensko ako súčasť globálneho vodného manažmentu

Najbližšie World Water Forum sa plánuje v roku 2027 v Saudskej Arábii. Aj tá čelí veľkým výzvam v oblasti vodného hospodárstva a už teraz sa pripravuje na investície do inovatívnych riešení na zlepšenie efektívneho manažmentu vody. „Aj preto vidíme veľký potenciál v ďalšej medzinárodnej spolupráci a v implementácii prírode blízkych riešení, ktoré môžu prispieť k riešeniu globálnych problémov spojených s vodou,“ dodal na záver Maroš Nikolaj.

World Water Forum na Bali ukázalo, že Slovensko má čo ponúknuť a môže sa stať významným hráčom na poli globálneho vodného manažmentu. Naše historické systémy a záväzok k prírode blízkym riešeniam nás robia unikátnymi a umožňujú nám podieľať sa na budúcich výzvach spojených s manažmentom vodného cyklu a ochrany vody.

 

Share This