Aktuality

Všetky aktuality

Agenda

Program

Najnovšie udalosti Envirocentra

Transformačné a inovačné konzorciá

Envirocentrum sa zapojilo do výzvy Transformačné a inovačné konzorciá ako partner projektu s názvom BioInnoVa. Táto výzva je financovaná prostredníctvom plánu obnovy a jej vykonávateľom je Úrad vlády Slovenskej republiky prostredníctvom svojho útvaru s názvom Výskumná...

Sme súčasťou mapy ECCP

Envirocentrum už môžete nájsť na mape európskych klastrov. Stali sme sa súčasťou Európskej platformy pre spoluprácu klastrov (European cluster collaboration platform). Ako jeden z 25 klastrov zo Slovenska budeme prostredníctvom tejto plafromy vyhľadávať medzinárodné...

Návšteva v Korea Water Cluster

Zástupcovia Envirocentra navštívili Korea Water Cluster. Táto organizácia je vytvorená a financovaná vládou Južnej Kórei. Jej úlohou je podpora výskumných aktivít, vzdelávanie a rozvoj domácich aj zahraničných podnikateľských aktivít súvisiacich s tematikou vody, najmä jej čistenia a distribúcie.

Envirocentrum členom World Water Council

V septembri 2023 bolo Envirocentrum ako pokročilý klaster prijaté za člena World Water Council. V súčasnosti je jediným zástupcom zo Slovenska v tejto medzinárodnej organizácii venujúcej sa všetkým témam súvisiacim s vodou.

Nový člen Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Členská základňa združenia sa rozšírila o nového člena Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici   Envirocentrum Banská Štiavnica a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici v záujme skvalitnenia cieľavedomej spolupráce v oblasti vedeckého výskumu, odborného...

Prezentácia francúzskeho partnera

Prezentácia francúzskeho partnera F-Reg   Envirocentrum Banská Štiavnica sprostredkovalo prezentáciu francúzskej spoločnosti F-Reg pre zástupcov Asociácie vodárenských spoločností. Prezentácia sa týkala unikátneho systému na zdržanie odtokových vôd v potrubí...