Aktuality

Všetky aktuality

Agenda

Program

Najnovšie udalosti Envirocentra

Status “Friend of the Mission Adaptation to Climate Change”!

Envirocentrum získalo status Friend of the Mission Adaptation to Climate Change!   Envirocentrum BS sa prihlásilo k iniciatíve the Mission Adaptation to Climate Change a po úspešnej akceptácii Európskou Komisiou získalo status Friend of the Mission Adaptation to...

Pracovné stretnutie členov a potencionálnych členov

Spoločné pracovné stretnutie členov a potencionálnych členov klastra na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici   Dňa 16.11.2022 sa uskutočnilo spoločné pracovné rokovanie zástupcov združenia Envirocentra Banská Štiavnica, univerzitou Mateja Bela v Banskej...

Združenie sa transformuje na Klaster

Združenie sa transformuje na Klaster   Záujmové združenie právnických osôb Envirocentrum Banská Štiavnica sa transformuje na klaster.Myšlienka vytvorenia klastra so zameraním na environmentálne otázky a potreby reagovať na aktuálne otázky klimatickej zmeny sa...

Nový významný člen združenia Envirocentrum Banská Štiavnica

Novým významným členom združenia Envirocentrum Banská Štiavnica sa stal Ústav krajinnej ekológie SAV v.v.i.   Naším novým významným členom združenia Envirocentrum Banská Štiavnica sa po vzájomných rokovaniach stal Ústav krajinnej ekológie SAV v.v.i. Správna rada...