Nový člen Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Nový člen Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Členská základňa združenia sa rozšírila o nového člena Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici   Envirocentrum Banská Štiavnica a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici v záujme skvalitnenia cieľavedomej spolupráce v oblasti vedeckého výskumu, odborného...
Prezentácia francúzskeho partnera

Prezentácia francúzskeho partnera

Prezentácia francúzskeho partnera F-Reg   Envirocentrum Banská Štiavnica sprostredkovalo prezentáciu francúzskej spoločnosti F-Reg pre zástupcov Asociácie vodárenských spoločností. Prezentácia sa týkala unikátneho systému na zdržanie odtokových vôd v potrubí...
Status “Friend of the Mission Adaptation to Climate Change”!

Status “Friend of the Mission Adaptation to Climate Change”!

Envirocentrum získalo status Friend of the Mission Adaptation to Climate Change!   Envirocentrum BS sa prihlásilo k iniciatíve the Mission Adaptation to Climate Change a po úspešnej akceptácii Európskou Komisiou získalo status Friend of the Mission Adaptation to...

Pracovné stretnutie členov a potencionálnych členov

Spoločné pracovné stretnutie členov a potencionálnych členov klastra na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici   Dňa 16.11.2022 sa uskutočnilo spoločné pracovné rokovanie zástupcov združenia Envirocentra Banská Štiavnica, univerzitou Mateja Bela v Banskej...

Združenie sa transformuje na Klaster

Združenie sa transformuje na Klaster   Záujmové združenie právnických osôb Envirocentrum Banská Štiavnica sa transformuje na klaster.Myšlienka vytvorenia klastra so zameraním na environmentálne otázky a potreby reagovať na aktuálne otázky klimatickej zmeny sa...
Share This