Agenda

Transformačné a inovačné konzorciá

Envirocentrum sa zapojilo do výzvy Transformačné a inovačné konzorciá ako partner projektu s názvom BioInnoVa. Táto výzva je financovaná prostredníctvom plánu obnovy a jej vykonávateľom je Úrad vlády Slovenskej republiky prostredníctvom svojho útvaru s názvom Výskumná...

Sme súčasťou mapy ECCP

Envirocentrum už môžete nájsť na mape európskych klastrov. Stali sme sa súčasťou Európskej platformy pre spoluprácu klastrov (European cluster collaboration platform). Ako jeden z 25 klastrov zo Slovenska budeme prostredníctvom tejto plafromy vyhľadávať medzinárodné...

Návšteva v Korea Water Cluster

Zástupcovia Envirocentra navštívili Korea Water Cluster. Táto organizácia je vytvorená a financovaná vládou Južnej Kórei. Jej úlohou je podpora výskumných aktivít, vzdelávanie a rozvoj domácich aj zahraničných podnikateľských aktivít súvisiacich s tematikou vody, najmä jej čistenia a distribúcie.

Envirocentrum členom World Water Council

V septembri 2023 bolo Envirocentrum ako pokročilý klaster prijaté za člena World Water Council. V súčasnosti je jediným zástupcom zo Slovenska v tejto medzinárodnej organizácii venujúcej sa všetkým témam súvisiacim s vodou.

Nový člen Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Členská základňa združenia sa rozšírila o nového člena Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici   Envirocentrum Banská Štiavnica a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici v záujme skvalitnenia cieľavedomej spolupráce v oblasti vedeckého výskumu, odborného...

Status “Friend of the Mission Adaptation to Climate Change”!

Envirocentrum získalo status Friend of the Mission Adaptation to Climate Change!   Envirocentrum BS sa prihlásilo k iniciatíve the Mission Adaptation to Climate Change a po úspešnej akceptácii Európskou Komisiou získalo status Friend of the Mission Adaptation to...

Združenie sa transformuje na Klaster

Združenie sa transformuje na Klaster   Záujmové združenie právnických osôb Envirocentrum Banská Štiavnica sa transformuje na klaster.Myšlienka vytvorenia klastra so zameraním na environmentálne otázky a potreby reagovať na aktuálne otázky klimatickej zmeny sa...

Nový významný člen združenia Envirocentrum Banská Štiavnica

Novým významným členom združenia Envirocentrum Banská Štiavnica sa stal Ústav krajinnej ekológie SAV v.v.i.   Naším novým významným členom združenia Envirocentrum Banská Štiavnica sa po vzájomných rokovaniach stal Ústav krajinnej ekológie SAV v.v.i. Správna rada...