Agenda

Nový člen Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Členská základňa združenia sa rozšírila o nového člena Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici   Envirocentrum Banská Štiavnica a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici v záujme skvalitnenia cieľavedomej spolupráce v oblasti vedeckého výskumu, odborného...

Status “Friend of the Mission Adaptation to Climate Change”!

Envirocentrum získalo status Friend of the Mission Adaptation to Climate Change!   Envirocentrum BS sa prihlásilo k iniciatíve the Mission Adaptation to Climate Change a po úspešnej akceptácii Európskou Komisiou získalo status Friend of the Mission Adaptation to...

Združenie sa transformuje na Klaster

Združenie sa transformuje na Klaster   Záujmové združenie právnických osôb Envirocentrum Banská Štiavnica sa transformuje na klaster.Myšlienka vytvorenia klastra so zameraním na environmentálne otázky a potreby reagovať na aktuálne otázky klimatickej zmeny sa...

Nový významný člen združenia Envirocentrum Banská Štiavnica

Novým významným členom združenia Envirocentrum Banská Štiavnica sa stal Ústav krajinnej ekológie SAV v.v.i.   Naším novým významným členom združenia Envirocentrum Banská Štiavnica sa po vzájomných rokovaniach stal Ústav krajinnej ekológie SAV v.v.i. Správna rada...

Share This