Impressum

 

Zodpovednosť za obsah:

Názov: Envirocentrum Banská Štiavnica

Ulica a číslo: Pletiarska 783/2

Mesto: 969 01 Banská Štiavnica

Štát: Slovensko (SK)

IČO: 54190436

DIČ: 2121592154

Kontakty:

E-mail: info(at)envirocentrum(.)sk

Fotografie a obrázky

Na stránke sú použité fotografie a grafiky z platenej verzie www.canva.comwww.elegantthemes.com bez obmedzenia autorskej licencie alebo s udeleným autorským právom a fotografie z vlastných zdrojov.

Ručenie za linky

V rámci našej stránky sa vyskytujú linky na webové stránky tretích osôb, na ktorých obsah nemáme žiaden vplyv. Preto za tieto cudzie obsahy nemôžeme ani ručiť. Za obsahy týchto prelinkovaných stránok nesie vždy zodpovednosť príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ. Prelinkované stránky sme v čase vytvorenia linku preverili z pohľadu možného porušenia zákona. V čase vytvorenia linku nám neboli známe nijaké protiprávne obsahy prelinkovaných stránok. Bez konkrétneho poukázania na porušovanie zákonov však nie je možná neustála kontrola prelinkovaných stránok. V prípade zistenia porušenia zákona takéto linky okamžite odstránime.

Ochrana osobných údajov

Pokiaľ je možné v rámci našich online služieb zadávať osobné alebo obchodné údaje (e-mailové adresy, mená, sprievodné listy), je zadávanie týchto údajov používateľom založené na plne dobrovoľnej báze. Využívanie a vykonávanie platieb je technicky možné a dovolené aj bez zadávania týchto údajov resp. po zadaní anonymizovaných údajov či pseudoným. Využívania kontaktných údajov zverejnených v rámci tohto dokumentu alebo porovnateľných materiálov (poštových adries, telefónnych čísel, e-mailových adries a pod.) tretími stranami na zasielanie informácií, ktoré neboli výslovne vyžiadané, nie je dovolené. Vyhradzujeme si právo podnikať právne kroky voči odosielateľom tzv. spamových e-mailov, ktorí by nerešpektovali tento zákaz.