Program

Aktuality

Agenda

Program

Program Envirocentra

Prezentácia francúzskeho partnera

Prezentácia francúzskeho partnera F-Reg   Envirocentrum Banská Štiavnica sprostredkovalo prezentáciu francúzskej spoločnosti F-Reg pre zástupcov Asociácie vodárenských spoločností. Prezentácia sa týkala unikátneho systému na zdržanie odtokových vôd v potrubí...

Pracovné stretnutie členov a potencionálnych členov

Spoločné pracovné stretnutie členov a potencionálnych členov klastra na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici   Dňa 16.11.2022 sa uskutočnilo spoločné pracovné rokovanie zástupcov združenia Envirocentra Banská Štiavnica, univerzitou Mateja Bela v Banskej...